5 Şubat 2012 Pazar

Bonsai pots, raku fired

                              raku- 0011

                              raku- 0012
                               raku- 0013
                            

raku- 0014

5 yorum: